Deze website

Alhoewel niet alle leden van rayon ‘t Gooi/’t Sticht internetaansluitingen hebben, is deze website gemaakt om, nu en in de toekomst, een goede en moderne  informatievoorziening te realiseren met (een groeiend deel van) de leden van KVEO ‘t Gooi/’t Sticht. De reactie van leden op deze website zal bepalen of deze wijze van informatievoorziening in de behoefte van leden voorziet.

Leden van KVEO rayon ‘t Gooi/’t Sticht worden uitgenodigd hun (gewijzigde)  e-mailadres bij de rayonofficier bekend te stellen.

De template voor de website is gekozen omdat de vormgeving eenvoudig en overzichtelijk is.

Deze site beoogt relevante informatie over de activiteiten van de KVEO rayon 17 ‘t Gooi/’t Sticht weer te geven.

Indien u suggesties heeft voor aanpassingen, verbeteringen of andere opmerkingen aangaande het programma van het rayon,  e-mail dit aan vandenhurk@xmsnet.nl.

De webmaster is een fervent watersporter. Daarom kan het voorkomen dat deze website in de zomerperiode minder frequent wordt geactualiseerd.

één van de 25 rayons van de KVEO.