Doelstelling KVEO

-Individuele en collectieve belangenbehartiging van haar leden; uitvoering hoofdzakelijk door hoofdbestuur KVEO.
-Immateriële en materiële hulpverlening aan haar leden en in bijzondere gevallen aan wezen van leden; uitvoering hoofdzakelijk door penningmeester KVEO.
-Bevordering van saamhorigheid en collegialiteit tussen haar leden; uitvoering hoofdzakelijk door de rayons KVEO..

Doelstelling van de KVEO Rayon ‘t Gooi/‘t Sticht:
De gezamenlijke activiteiten van de ongeveer 250 leden van rayon ‘t Gooi/’t Sticht van de KVEO richten zich voornamelijk op bevordering van saamhorigheid en collegialiteit d.m.v. het organiseren van rayonbijeenkomsten, waarbij ook de partners van de leden aanwezig zijn. Ervaringen uit het verleden leren dat het bijwonen aan deze bijeenkomsten door allen als zeer positief wordt ervaren. Men komt bij elkaar in een rustige en goede ambiance. Ook door het besef van de gemeenschappelijke achtergronden alsmede door de gemeenschappelijke ervaringen van de deelnemers worden de collegiale banden, inclusief die van de eventuele partners, op een plezierige wijze geïntensiveerd. Hierdoor ontstaat een prettige en ontspannen sfeer, waar men zich direct “thuis” voelt. 

één van de 25 rayons van de KVEO.