Programma

De gezamenlijke activiteiten van de ongeveer 250 leden van rayon ‘t Gooi/’t Sticht van de KVEO richten zich voornamelijk op het bevorderen van saamhorigheid en collegialiteit.
Overige leden van de KVEO en partners zijn altijd van harte welkom.

Bijeenkomsten 2021 (Afhankelijk van de dan geldende coronarichtlijnen)
13-01-2021 (afgelast)
10-03-2021 (afgelast)
12-05-2021 (afgelast)
14-07-2021
08-09-2021
10-11-2021

Plaats:
Hotel de Biltsche Hoek, De Holle Bilt 1, 3732 HM DE BILT
Aperitief met eenvoudige snacks: van 16.15 uur tot 18.00 uur in beginsel in zaal Bloeyendael op de 1e etage (bereikbaar met lift)
Driegangendiner: van 18.00 uur tot 20.00 uur in beginsel in zaal Bloeyendael.

Kledingadvies:
Jasje/dasje.

Opgave voor deelname:
Uiterlijk 7 dagen tevoren bij:
de rayonofficier, tel: 033 453 03 54 of 06 53 676 997,
e-mail: vandenhurk@xmsnet.nl
of bij de plaatsvervanger, tel. 0346 820 846
e-mail: dens.brouwer@casema.nl

Kosten:
Bijdrage eenvoudige snacks tijdens aperitief: € 3,00 p.p,
Bijdrage eenvoudige snacks en een driegangendiner, inclusief koffie:
€ 29,00 p.p.
Alle consumpties zijn voor eigen rekening en worden ter plaatse (contant of pinnen) afgerekend.
Bedrag gelijktijdig met de opgave overmaken op rekeningnummer/IBAN:
NL12 INGB 0004 6089 53 t.n.v. KVEO ‘t Gooi/’t Sticht Amersfoort

Heeft u zich aangemeld? Tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de bijeenkomst kunt u zich nog afmelden. Het Hotel berekent de kosten op basis van het aantal opgegeven deelnemers. Als u zich dus niet tijdig afmeldt zal u toch de bijdrage in rekening worden gebracht; restitutie van uw reeds overgemaakte bijdrage is dan ook niet meer mogelijk.

één van de 25 rayons van de KVEO.