Programma

De gezamenlijke activiteiten van de ongeveer 250 leden van rayon ‘t Gooi/’t Sticht van de KVEO richten zich voornamelijk op het bevorderen van saamhorigheid en collegialiteit.
Overige leden van de KVEO en partners zijn altijd van harte welkom.

Bijeenkomsten 2022.
13-07-2022
14-09-2022
09-11-2022

Plaats:
Hotel de Biltsche Hoek, De Holle Bilt 1, 3732 HM DE BILT
Aperitief met eenvoudige snacks: van 16.15 uur tot 18.00 uur in beginsel in zaal Bloeyendael op de 1e etage (bereikbaar met lift)
Driegangendiner: van 18.00 uur tot 20.00 uur in beginsel in zaal Bloeyendael.

Kledingadvies:
Jasje/dasje.

Opgave voor deelname:
Uiterlijk 7 dagen tevoren bij:
de Rayonofficier, tel: 033 453 03 54 of 06 53 676 997,
e-mail: vandenhurk@xmsnet.nl
of bij de plaatsvervanger, tel. 0346 820 846
e-mail: dens.brouwer@casema.nl

Kosten:
Bijdrage eenvoudige snacks tijdens aperitief: € 2,50 p.p,
Bijdrage eenvoudige snacks en een driegangendiner, inclusief koffie:
€ 29,00 p.p.
Alle consumpties zijn voor eigen rekening en worden ter plaatse (contant of pinnen) afgerekend.
Bedrag gelijktijdig met de opgave overmaken op rekeningnummer/IBAN:
NL12 INGB 0004 6089 53 t.n.v. KVEO ‘t Gooi/’t Sticht Amersfoort

Heeft u zich aangemeld? Tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de bijeenkomst kunt u zich nog afmelden. Het Hotel berekent de kosten op basis van het aantal opgegeven deelnemers. Als u zich dus niet tijdig afmeldt zal u toch de bijdrage in rekening worden gebracht; restitutie van uw reeds overgemaakte bijdrage is dan ook niet meer mogelijk.

één van de 25 rayons van de KVEO.