Laatste nieuws

Coronavirus. Wij hebben te maken met bijzondere omstandigheden i.v.m. de heersende coronavirus. Wij hebben als gevolg van de door de overheid genomen maatregelen om deze crisis te beheersen al moeten besluiten om de bijeenkomsten van 13 mei 2020 en van 8 juli 2020 niet door te laten gaan. De bijeenkomst van 9 september vond plaats onder strengere voorwaarden; maximaal 4 personen per tafel ook tijdens het aperitief. Ook de bijeenkomsten van 11 november 2020, 13 januari 2021, 10 maart 2021 en 12 mei zijn, gelet op de aangescherpte coronamaatregelen van de regering, afgelast.

Sociale contacten tussen leden van de KVEO zullen door de coronacrisis wel op een laag pitje komen te staan. Toename van eenzaamheid, zoals die vermoedelijk bij een deel van onze leden ook al bestond voor de crisis, valt niet uit te sluiten. We moeten ons ervan bewust zijn dat we eenzaamheid onder onze leden niet kunnen oplossen, maar we kunnen wel proberen aan het terugdringen daarvan een steentje bij te dragen.

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen die mogelijk van invloed kunnen zijn op de activiteiten van ons rayon.

 

één van de 25 rayons van de KVEO.