Laatste nieuws

Coronavirus. Wij hebben te maken met bijzondere omstandigheden i.v.m. de heersende coronavirus. Wij hebben als gevolg van de door de overheid genomen maatregelen om deze crisis te beheersen al moeten besluiten om de bijeenkomsten van  13 januari 2021, 10 maart 2021 en 12 mei  2021 niet door te laten gaan.  De bijeenkomsten van 14 juli 2021, 8 september 2021  en 10 november 2021 konden wel doorgaan, zij het met enige coronabeperkingen. Ook de bijeenkomst van 12 januari 2022 kon door de wederom aangescherpte coronamaatregelen niet doorgaan.

Sociale contacten tussen leden van de KVEO zullen door de coronacrisis wel op een laag pitje komen te staan. Toename van eenzaamheid, zoals die vermoedelijk bij een deel van onze leden ook al bestond voor de crisis, valt niet uit te sluiten. We moeten ons ervan bewust zijn dat we eenzaamheid onder onze leden niet kunnen oplossen, maar we kunnen wel proberen aan het terugdringen daarvan een steentje bij te dragen.

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen die mogelijk van invloed kunnen zijn op de activiteiten van ons rayon.

 

één van de 25 rayons van de KVEO.