Laatste bijeenkomsten

BIJEENKOMSTEN ‘T STICHT  2007-2018
Indien u een beschrijving wenst van de bijeenkomsten van het rayon ‘t Sticht over de periode 2007-2018, kunt u dat aanvragen bij de Rayonofficier.

BIJEENKOMSTEN ‘t GOOI/’T STICHT VANAF 2019
Hieronder volgen de beschrijvingen van de bijeenkomsten van het afgelopen jaar. Indien u een beschrijving wenst van voorgaande bijeenkomsten van het rayon ‘t Gooi/’t Sticht, kunt u dat aanvragen bij de Rayonofficier.

8 mei 2024. Ook deze keer konden 16 deelnemers weer genieten van een ontspannen en goed ondersteunde lunchbijeenkomst. De deelnemers waren wederom zeer tevreden over de uitvoering van deze bijeenkomst.

13 maart 2024. Bij de tweede lunchbijeenkomst in 2024 konden we weer genieten van een ontspannen, gezellige en een goed door De Biltsche Hoek ondersteunde lunchbijeenkomst. Wij waren zeer tevreden over de gereserveerde plaatsen in het restaurant en de driegangenlunch was ruim voldoend en zeer smakelijk.
De 15 deelnemers hebben dan ook terecht het bedienend personeel aan het einde van de lunchbijeenkomst met een applaus bedankt.

10 januari 2024. Op de eerste lunchbijeenkomst van 2024 hebben 15 deelnemers kunnen genieten van de gereserveerde plaatsen in het restaurant van De Biltsche Hoek en van het uitstekende 3-gangendiner. Ook de bediening deed weer zijn uiterste best om het ons naar onze zin te maken en zij kregen na afloop van de lunchbijeenkomst dan ook een hartelijk applaus van de deelnemers.
Misschien dat wij de volgende keer eens een 3-gangenlunch moeten uitproberen; de deelnemers vonden het 3-gangendiner wat te overvloedig.
Al met al: een geslaagde eerst lunchbijeenkomst dat voor herhaling vatbaar is.

8 november 2023. 18 deelnemers hebben van deze laatste bijeenkomst van 2023 tegenstrijdige ervaringen.
Het driegangendiner werd zeer positief ervaren.
Helaas was de ondersteuning van het personeel van De Biltsche Hoek niet altijd positief. Zij waren niet helemaal op de hoogte van onze gebruikelijke inhoud en uitvoering van onze bijeenkomst, waardoor er van onze zijde regelmatig aanwijzingen moesten komen. Bovendien werd het serveren van het diner vertraagd uitgevoerd, waardoor wij er een uur langer over deden om de bijeenkomst af te ronden.
Niettegenstaande deze minder positieve uitvoering hebben de deelnemers toch weer genoten van onze bijeenkomst.

13 september 2023. Uiteindelijk hebben 16 deelnemers kunnen genieten van een ontspannen en gezellige bijeenkomst in zaal Sandwijck van de Biltsche Hoek. (Op het laatste moment hebben 6 deelnemers helaas moeten afzeggen als gevolg van gezondheidsproblemen.)
Helaas was het (nieuwe) bedienend personeel niet op de hoogte gebracht van onze gebruikelijke procedures en het protocol voor de organisatie en uitvoering van deze bijeekomst. Derhalve moesten wij het  bedienend personeel regelmatig op de hoogte brengen van de gewenste procedure en protocol.  Uiteindelijk lukte dit we en hebben wij het bedienend personeel na afloop van de bijeenkomst hartelijk bedank voor hun inzet.
Ook moest de individuele eindafrekening van de kosten dit keer plaatsvinden aan de balie van de receptie en niet in de bijeenkomstzaal zelf. E.e.a. zorgde wel voor enige verwarring bij de deelnemers.
Desalniettemin hebben we toch weer kunnen genieten van deze bijeenkomst.

12 juli 2023. 20 Deelnemers hebben genoten van een goed ondersteunde bijeenkomst op 12 juli 2023 in de gereserveerde zaal Sandwijck van De Biltsche Hoek. Bij  het aperitief konden de 20 deelnemers zich in één kring rond de opgestelde tafels vermaken. Ook de samenstelling van het driegangendiner werd, met enige kanttekeningen over de omvang van de porties en “gaarheid” van de gerechten, zeer gewaardeerd.
De Rayonofficier memoreerde in zijn openingstoespraakje de problematiek rond de oorlog in Oekraïne en de nog onduidelijke gevolgen en consequenties van de val van het kabinet Rutte IV en de daaraan gekoppelde terugtrekking van politieke leiders. Hij gaf aan dat wij moeten blijven proberen te genieten van onze saamhorigheid en collectiviteit, zoals deze bijeenkomst weer beoogd.
Ook memoreerde hij het feit dat mevrouw Toos de Koning (toen haar echtgenoot nog leefde waren zij erg gewaardeerde gasten) met genoegen haar 100 jarige leeftijd heeft mogen vieren.
Verder verwees hij naar Eervol van jun 2023 waarin de procedure staat  hoe de partners van onze leden zich kunnen aanmelden als partnerlid van de KVEO.

10 mei 2023. 16 Deelnemers konden weer genieten van een gezellig samenzijn op 10 mei 2023. Zij het dat het in een luidruchtige zaal Houdringe plaatsvond als gevolg van de vrijwel overbezette zaal door andere gasten. Desalniettemin werd genoten van het asperge-menu.

8 maart 2023.  Hoewel sommige aanmeldingen erg laat of pas op het laatste moment binnenkwamen, konden 20 deelnemers zichtbaar genieten van de bijeenkomst van 8 maart 2023 in zaal Houdringe van De Biltsche Hoek.
Hoewel de Rayonofficier de oorspronkelijke samenstelling van het diner moest aanpassen (hoofdgerecht: altijd keuze uit vlees of vis) werd de bereiding van het diner wederom gewaardeerd, zij het dat het visgerecht misschien iets beter had kunnen worden uitgevoerd.
Na afloop kreeg het bedienend personeel, zoals gebruikelijk en verdiend, een warm applaus van de deelnemers.

één van de 25 rayons van de KVEO.