Statistieken

AANTAL DEELNEMERS
BIJEENKOMSTEN RAYON ‘T STICHT 1998-2010
Opvraagbaar bij rayonofficier ‘t Gooi/’t Sticht

AANTAL DEELNEMERS
BIJEENKOMSTEN RAYON ‘T GOOI/’T STICHT

JAAR Jan Mrt Mei Jul Sep Nov Tot Gem
2011 57 48 49 47 39 38 278 46
2012 58 55 32 44 37 49 275 46
2013 57 32 37 45 39 55 265 44
2014 51 43 40 44 45 41 264 44
2015 45 40 33 44 44 43 249 42
2016 40 39 30 38 34 32 213 36
2017 30 39 31 39 29 31 199 33
2018 34 37 32 39 30 30 202 34
2019 28 26 27 30 26 30 167 28
2020 30 20 0 0 17 0 67 11
2021 0 0 0 21 24 19 64 11
2022 0 24 24 12 16 15 91 15
2023 20 20 16 20 16 18 110 18
2024 15 15 16        46 15
Gem 33 33 30 33 30 31 188 31

��.;�0�p<�f�5

één van de 25 rayons van de KVEO.