Statistieken

AANTAL DEELNEMERS
BIJEENKOMSTEN RAYON ‘T STICHT 1998-2010
Opvraagbaar bij rayonofficier ‘t Gooi/’t Sticht

AANTAL DEELNEMERS
BIJEENKOMSTEN RAYON ‘T GOOI/’T STICHT

Jaar jan mrt mei jul sep nov gem tot
2011 57 48 49 47 39 38 46 278
2012 58 55 32 44 37 49 46 275
2013 57 32 37 45 39 55 44 265
2014 51 43 40 44 45 41 44 264
2015 45 40 33 44 44 43 42 249
2016 40 39 30 38 34 32 36 213
2017 30 39 31 39 29 31 33 199
2018 34 37 32 39 30 30 34 202
2019 28 26 27 30 26 30 28 167
2020 30 22 0 0 0 17 22 69
2021 0 0 0 21 24 19 21 64
2022 0 24 24 13 16 15 18 91
2023 20 20 16 20 16 18 18 110
gem 35 33 27 33 32 32 30 190

��.;�0�p<�f�5

één van de 25 rayons van de KVEO.